FAQ

Wat is een optie en hoe lang staat deze dan?

 - Een optie moet u zien als een vrijblijvende reservering, u bent dus niet per se verplicht de artiest of band te boeken. De optie staat over het algemeen 14 dagen. Ook kan het voorkomen dat u een 2e of 3e optie heeft. De opties worden dan in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Zijn de prijzen die op de website staan altijd actueel?

- Nee, maar we proberen ze wel aktueel te houden maar het is ondoenlijk iedere wijziging direct door te voeren. U moet de gages dus zien als een richtprijs. Een en ander is ook afhankelijk van de reiskosten en de geluidskosten. Het kan dus voorkomen dat in sommige gevallen de gage iets lager of hoger kan uitvallen. Wilt u de exacte gage weten belt u ons dan gewoon even op (0229-579994).

Zijn de prijzen die op de site staan inclusief belastingen en andere kosten?

- De uitkoopgages zijn incl. de wettelijke belastingen echter exclusief BTW (21% of 6% bij artiesten en bands) en 7% Buma-rechten (voor zover van toepassing).

- Bij optredens in de privesfeer geldt een zg. privegage (meestal geen BTW van toepassing, maar wel bij zelfstandige musici)

Kan ik iedere band of artiest bij Two Tone boeken?

- Ja, ook de artiesten en bands die niet exclusief bij Two Tone zijn aangesloten, tegen dezelfde gages als bij het originele buro.

Wat als een artiest of band ziek wordt?

- Wij gaan dan voor u op zoek naar een goede vervangende artiest of band, uiteraard in overleg met u.

Kan een optreden door uzelf geannuleerd worden?

- Ja, daar kunnen echter wel kosten aan verbonden zijn, in sommige gevallen zelfs 100% e.e.a. is afhankelijk van de termijn voor het optreden, en lukt het een alternatief optreden te vinden. Soms kan het optreden verzet worden. 

Wat zijn buma-kosten?

-Voor de openbaarmaking van auteursrechten is degene die een artiest of band laat optreden of op een andere manier muziek ten gehore brengt is een vergoeding verschuldigd aan de Buma, (de belangenvereniging van muziekauteurs).
Deze vergoeding bedraagt op dit moment 7%.

Nemen artiesten alles zelf mee?

-Artiesten nemen over het algemeen alleen een eigen geluidsinstallatie mee afhankelijk van de te verwachten aantal bezoekers. Dit kan zijn een monitorset a-b- of c-set. (a-set ± tot 250 pers. b-set ±800 pers., c-set ± 1250) dit staat op de prijslijst onder geluid vermeld.

- Voor artiesten met een monitorset moet meestal nog een eindinstallatie worden bijgehuurd, in sommige gevallen prikken ze op de geluidsinstallatie van een band in. (sommige geluidsverhuur bedrijven vragen daar wel ± € 75 per artiest voor).

- Bands nemen meestal naast een geluidsinstallatie ook een lichtinstallatie mee, solo artiesten meestal niet.

- U dient zelf te zorgen voor voldoende stroomvoorziening, podium, kleedruimte, consumpties voor de artiesten en in sommige gevallen een maaltijd. E.e.a. wordt vermeld in de contractbijlage de z.g. rider. 

Op hoeveel consumpties heeft een artiest of band recht?

 Als er geen vermeldingen over consumpties staan vermeld in het contract geldt in de regel: 2 consumpties per artiest/medewerker per uur vanaf aankomst tot vertrek (dus incl op-en afbouw). Koffie en broodjes worden zeer op prijs gesteld daar het meestal laat wordt en er lang gereden moet worden.