AllXtra garantiefonds

Betrokken, maar toch onafhankelijk


Het AllXtra Garantiefonds draagt in nauwe samenwerking met de AllXtra buro's zorg voor het opvangen van uw risico's bij uw evenement. De AllXtra buro's adviseren u in de keuze van de juiste dekking. Daarnaast zal dit buro, al dan niet in samenwerking met de weekenddienst, ervoor zorgen dat in geval van calamiteiten er een vervangende act of locatie wordt verzorgd. U mag van uw AllXtra buro veel verwachten op dit gebied.

 

Garantie op maat


Uiteraard zal uw AllXtra entertainmentburo er alles aan doen om uw evenement tot een succes te maken. Uw buro kan als geen ander voor u bemiddelen en zoeken naar creatieve mogelijkheden. Mocht onverhoopt de gecontracteerde artiest niet kunnen optreden dan zal het buro er in eerste instantie alles aan doen om het evenement te 'redden' door het zoeken van goede alternatieven.
Wordt er toch schade worden geleden door het afgelasten, verplaatsen of vroegtijdig beëindigen van uw evenement, dan kunt u een beroep doen op het AllXtra Garantiefonds.

 


Waarom garantiefonds? Enkele voorbeelden.

U heeft een bruiloftsband geboekt maar kort voor de trouwdatum wordt de bruiloft verplaatst vanwege het overlijden van de vader van de bruid.

Het AllXtra Garantiefonds vergoedt de kosten van de band ingeval van een ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad.

 

Een landelijk bekende, zeer dure band zegt het optreden op het laatste moment af wegens stemproblemen van de zanger. De band hoeft u niet te betalen want die heeft immers niet opgetreden maar de overige kosten zijn groot. Denk maar aan de huur van de feesttent, podium, aggregaat. Of de kosten van de reclamecampagne en security bijvoorbeeld. AllXtra Garantiefonds dekt tot het verzekerde bedrag de kosten van verplaatsen van het evenement of voortvloeiend uit een gehele annulering.

 Een artiest meldt zich ziek en het AllXtra buro heeft een uitstekende vervanger. De avond is gered maar de vervangende artiest is duurder.

Het AllXtra Garantiefonds betaalt het verschil